Onze atheneum-plus

Een eigen gezicht

Onze afdelingen krijgen de komende periode een steeds duidelijker gezicht. We ontwikkelen een aansprekend pakket aan vakken en mogelijkheden, passend bij de capaciteiten en de ambities van havo, atheneum en atheneum-plus leerlingen. Bij elke afdeling hoort een eigen pedagogisch gezicht.

Atheneum-plus is een bijzondere mogelijkheid om jezelf nóg meer uit te dagen en je kansen voor later te vergroten. De lesstof van de gewone vakken wordt compact aangeboden, zodat er ruimte is voor verdieping. Je gaat ook aan de slag met meer wetenschappelijk denken en werken.

Sociale wetenschappen en natuurwetenschappen

Dit doe je in ieder geval in de lessen sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. In de bovenbouw haal je voor één van deze vakken een certificaat of diploma. Bij sociale wetenschappen en natuurwetenschappen is dit een certificaat dat, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, door onze school wordt uitgegeven en een vrijstelling kan opleveren voor bepaalde vakken bij je vervolgstudie aan de universiteit.

Bovenop deze dingen kan je ook nog kiezen om Spaans als extra vak te doen en hierdoor een extra vak op je vwo diploma te kunnen zetten. Uitdaging en mogelijkheden genoeg dus, een goed alternatief voor het gymnasium.

Groen licht voor versneld vwo

Het beste uit jezelf halen

Aan het begin van 2017 konden we al het goede nieuws delen dat wij basisschoolleerlingen met een dubbeladvies mavo-havo onder bepaalde voorwaarden in onze havo-brugklas toe kunnen laten. Als school voor voortgezet onderwijs proberen we altijd in te spelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Het aanbieden van een versneld vwo-programma past hier goed bij. Ons doel blijft immers om iedereen op de juiste plek te krijgen, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen.

Met het landelijk beleidsprogramma Verrijkt & Versneld VWO worden scholen gestimuleerd om leerlingen de mogelijkheid te bieden in 5 jaar tijd het diploma te bemachtigen. Inmiddels heeft College de Heemlanden van het OC&W groen licht gekregen: de leeropbrengsten en resultaten van onze school zijn van dien aard, dat men het vertrouwen heeft uitgesproken in een versneld programma op onze school.

Eigen invulling

Hoe we dit gaan vormgeven wordt verder aan de school zelf overgelaten, mits leerlingen de mogelijkheid behouden om tussentijds af te stromen en met hun examenvakken kunnen starten in de derde klas. Op scholen waar dit programma al langer draait, kiezen veel leerlingen echter voor een eigen invulling van het jaar tijdwinst: zo wordt een tussen(half)jaar gebruikt om ervaring op te doen middels een stage bij de overheid of het bedrijfsleven, studeren in het buitenland of colleges aan een Nederlandse universiteit.

Versnelling in de onderbouw

Na consultatie van andere scholen lijkt de meest logische en praktisch realiseerbare variant dan ook uit een versnelling in de onderbouw te bestaan. Leerlingen ronden in 2 jaar de onderbouw af en starten in hun derde jaar met een passend profiel in de vierde klas. Dit betekent dat het curriculum van klas 1 t/m 3 moet worden gecomprimeerd tot een tweejarig programma: een uitdaging waar we momenteel samen met vertegenwoordigers uit alle secties aan werken. Zodra er meer concrete stappen zijn gezet in dit proces, word je via de website op de hoogte gesteld!

Download hier de lessentabellen voor 1-2-3 atheneum-plus en 4-5-6 atheneum