Het onderwijs op College de Heemlanden

College de Heemlanden is een bijzondere school. Iedere dag weten ruim 1600 leerlingen onze school te vinden. In ons onderwijs staan de kernwaarden ambitie en betrokkenheid centraal. Ouders en verzorgers zien we als partners. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren.

Op verschillende pagina's kun je lezen over wie wij zijn en wat we te bieden hebben. Je kunt lezen over de begeleiding op onze school, je krijgt meer inzicht in de kwaliteit en resultaten van ons onderwijs en we vertellen je hoe de organisatie in elkaar steekt.

Een impressie

Meer weten?

Organisatie

Op deze pagina vind je meer informatie over ons team, de schoolleiding, passend onderwijs, het decanaat, de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en de vertrouwenspersoon.

Kwaliteit

Met de nieuwe wijze van beoordelen door de onderwijsinspectie is het vanaf 2017 ook mogelijk het arrangement ‘goed’ en via een systeem van een onafhankelijke jury zelfs ‘excellent’ toegekend te krijgen. Onze ambitie is om over 2 jaar het predicaat ‘goed’ en daarna de ‘excellente’ status te verkrijgen.

Dit doen wij

We hebben heel bewust een breed aanbod van uitdagend en eigentijds onderwijs, zodat je bij ons veel keuzemogelijkheden hebt. Hierdoor gaat een brede ontplooiing hand in hand met de mogelijkheid om jouw talenten te ontwikkelen. We hebben de belangrijkste speerpunten voor je uitgewerkt.

Dit zijn wij

In de statuten van de stichting staat de missie van de school in de grondslag als volgt verwoord:

De stichting beoogt het voortgezet onderwijs aan te bieden aan leerlingen, alsmede hun maatschappelijke opvoeding en hun geestelijke vorming in oecumenische zin. Het onderwijs is open oecumenisch in de zin dat de school wil opvoeden tot verantwoordelijkheid voor de ‘gehele wereld’. Kennis van en inzicht in de religieuze inspiratie die mensen beweegt, acht de Stichting een noodzakelijke component in het onderwijs- en vormingsproces.