Aanmelding via basisschool

Uw kind gaat straks naar het voortgezet onderwijs

Een spannende gebeurtenis voor zowel uw kind als uzelf. Om de overstap van uw kind van het primair naar het voortgezet onderwijs enigszins te verhelderen, hebben de scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) in de regio Utrecht-Zuid, hieronder vallen de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen, afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018.

In de brochure die onderaan deze pagina te downloaden is, informeren wij u over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Wilt u gericht iets weten over de toelatingscriteria en de plaatsingsprocedure van een specifieke school, dan kunt u het beste de website en het informatiemateriaal van onze school goed doornemen.

Wil je je inschrijven voor een ander leerjaar of kom je niet uit Houten en wil je je toch graag inschrijven voor College de Heemlanden?

Download dan het juiste aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Wat gebeurt er wanneer?

22 maart 2017

De aanmeldingen moeten uiterlijk 22 maart 2017 binnen zijn op de school van 1e keuze. Vervolgens wordt er door de scholen vastgesteld hoeveel leerlingen zich hebben aangemeld, wie er plaatsbaar zijn (d.w.z. voldoen aan de toelatingseis) en wie er geplaatst kunnen worden. Hiervoor zal in een aantal gevallen contact met de basisschool nodig zijn. Wanneer er voor een school meer leerlingen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, maakt loting onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

6 april 2017

Uiterlijk 6 april ontvangt u van de school van uw keuze schriftelijk bericht van plaatsing of niet-plaatsing. In het laatste geval ontvangt u bericht op welke scholen nog plaatsen beschikbaar zijn. Van de leerlingen die niet geplaatst kunnen worden op de school van hun 1e keuze, worden het aanmeldingsformulier en het leerlingdossier teruggestuurd naar de basisschool. Ouders moeten contact opnemen met de basisschool om hun kind aan te melden bij de school van hun 2e, 3e en 4e keuze.

12 april

Uiterlijk 12 april 2017 moet het voortgezet onderwijs-aanmeldingsformulier door de basisschool in Onderwijs Transparant (OT) zijn aangevuld tot en met de 4e keuze. De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio stellen onderling vast op welke scholen nog plaatsen beschikbaar zijn. De plaatsing voor de 2e, 3e of 4e keuze – indien nodig – gebeurt centraal via een beëdigd notaris.

19 april

19 april 2017 ontvangt u van de betreffende school bericht over plaatsing of niet-plaatsing.

Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht

De VO-scholen in de regio Utrecht-Zuid zijn het Anna van Rijn College, De Baanbreker, Cals College IJsselstein en Nieuwegein, College De Heemlanden, Houtens, Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen en het Wellantcollege. Deze scholen hebben ook afspraken gemaakt over het maximaal aantal brugklassen dat er op elke school wordt gemaakt, gebaseerd op het totaal aantal leerlingen dat per school mogelijk is en de beschikbare lokalen in de school. Woont u in Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein of Vianen, dan is er voor uw kind altijd plek op één van de genoemde scholen. Alle scholen doen hun best om uw kind op de school te plaatsten waar uw kind voor kiest. Het kan echter zijn dat dit niet lukt, omdat er te veel aanmeldingen voor die school zijn.

Lees daarom deze folder door, zodat u op de hoogte bent van de procedure die gevolgd wordt. De tekst van deze folder is zakelijk, hopelijk laat u zich hierdoor niet afschrikken. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben over de procedure, aarzel dan niet om contact op te nemen met de basisschool van uw kind of met één van de VO-scholen voor nadere uitleg. Op de website van de scholen staat vermeld bij wie u terecht kunt voor nadere informatie.

Meer informatie kunt u ook vinden op www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl.

Met vriendelijke groet namens,

Anna van Rijn College Nieuwegein, Aukje Bergsma, bestuurder

De Baanbreker, Frank Cok, directeur

Cals College Nieuwegein en IJsselstein, Nico de Jong, algemeen directeur/bestuurder

College de Heemlanden Houten, Dick Looyé, rector-bestuurder

Houtens, Ad van Andel, directeur

Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen, Wouter Abrahamse, rector

Wellantcollege, Lex van Baar, regiodirecteur